Elias Taboada

elias_taboada_35

Servizos Elías Taboada

Adaptámonos ás necesidades de cada cliente, ben sexan particulares, empresas ou institucións. Gozamos materializando os proxectos dos que confían en nós e iso só pode traducirse en resultados satisfactorios, para o cliente e para todo o equipo.

Obra Integral

Restauración

Obra Nova

Obra Civil

Instalacións Industriais

Instalacións Empresariais

elias_taboada_42

Obra Integral

Os traballos necesarios para rematar a obra, desde a planificación da obra, o control de calidade, o cumprimento da normativa e o peche da obra. La Obra Integral ofrece unha solución óptima para a planificación e execución de proxectos construtivos de calquera tamaño.

Restauración

Isto conséguese mediante a restauración de materiais existentes e a incorporación de novos elementos, como cimentacións, estruturas de soporte, cubertas, solados, sistemas de cableado, sistemas de climatización e ventilación, entre outros. A restauración construtiva utilízase para preservar edificios históricos e o patrimonio, así como mellorar a funcionalidade dos espazos existentes. Isto implica unha combinación de habilidades técnicas, como deseño, enxeñaría estrutural, arquitectura, construción, carpintería e fontanería.

elias_taboada_37
elias_taboada_1

Obra civil

A construción de enxeñaría civil é unha das habilidades de enxeñería máis importantes. É a creación de infraestruturas utilizadas para o transporte, as comunicacións, o abastecemento de enerxía ou a produción. Isto inclúe estradas, acuedutos, pontes, túneles, liñas de transmisión eléctrica, gasodutos, sistemas de sumidoiros e estacións de tratamento de residuos.

Obra Nova

As obras de construción están a desenvolverse a un ritmo constante en toda a comarca. Desde a reparación de edificios existentes ata a construción de novos complexos, os equipos de construción esfórzanse por cumprir os prazos. Estas obras son unha parte vital da economía local, que ofrecen novos postos de traballo e importantes melloras nas infraestruturas. Por iso, é importante que o proceso sexa seguro, eficiente e respecte o medio ambiente.

elias_taboada_20
Construction workers at a construction site viewed from above, High angle view of five people with helmets.

Instalacións Industriais e Empresariais

As instalacións industriais e empresariais teñen un importante impacto no medio natural, polo que é necesario adoptar medidas que garantan a construción sostible.

Ponte en contacto con nós